Ψηφιακός Μαστογράφος GE Essential 3D με Τομοσύνθεση

GE Essential 3D Τομοσύνθεση

Ο Ψηφιακός Μαστογράφος GE Essential 3D με Τομοσύνθεση έχει προσεκτικά σχεδιαστεί για να παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς.